0530 523 68 75
bilgi@pikalite.com
05.01.2016

 

Nitelikli insan gücünün öneminin tartışılmaz olduğu günümüzde eğiticiler insana yatırımda en önemli rolü oynamaktadırlar. Eğiticinin eğitim vermedeki yetenek ve yetkinliklerinin gelişmesine yönelik olarak, katılımcılara ve kurumların performanslarına katkı artacaktır. Etkin eğitimler verebilmek ve etkin eğitici olabilmek için beceriler güncellenmeli ve geliştirilmelidir. Günümüz rekabet ortamında başarı ve kalıcılık ancak nitelikli insan gücü ile mümkündür. Bunun gerçekleşmesi ise sürekli eğitim ile mümkündür.

Katılımcılarımız eğitmenlik denemesi yapacak ve bu deneyimi gözlemleyebilmesi için video çekimli çalışmalar olacaktır.

Eğitim İçeriği:

Eğitimci Kimdir?

Eğiticinin Sahip Olması Gereken Özellikler

Eğiticinin Başarısını Sağlayan Öneriler

Eğitim Programı Hazırlığı ve Eğitim Yönteminin Seçimi

Başarılı Zaman Yönetimi

Eğitim Ortamı Düzenlenmesi – Araç-Gereç Ön Hazırlık

Eğitimcinin Konsantrasyonu

Eğiticinin Stres Yönetimi

Tanışma ve Buzları Kırma

Etkili İletişim Teknikleri

Katılımcı Profili ve Beklentilerinin Analiz Edilmesi

İnsan Psikolojisi ve Davranış Modelleri

Bireysel Farklılıkların Öğrenmeye Etkisi

Yetişkin Eğitiminin Özellikleri

Eğitim Öncesi Hazırlıklar ve Tasarım

Sunum Teknikleri ve Prezantasyon

Etkin Konuşma

Soruları Cevaplama

Grup Dinamiği ve Eğitimde Motivasyon Sağlama

Eğitim Öncesi Sınav Hazırlama ve Sonrası Sınav Hazırlama

Eğitimin Uygulanması ve Yönetimi,

Eğitim Teknikleri

Eğitim Planlama ve Organizasyon

Eğitim Önce ve Sonrası Değerlendirme

Eğitimde Muhtelif Uygulamalar

Örnek vak'a

Role-play

Müzakere

Grup çalışmaları

Beyin fırtınası

Yaratıcılık teknikleri

Eğitim Sunumunda Kullanılan Görsel Gereçler

Tepegöz

Sabit tahtalar

Fliph-chart

Powerpoint

Problem Çözme Becerisi ve Uygulamalar

Eğitimde Karşılaşılan Sorunlar ve Yönetimi

Zor Katılımcıların Yönetimi

Eğiticinin Performans Geliştirme Çalışmaları

Sunuş Çalışmaları – Video Çekimi

Konuyu Toparlama Ve Bitirme Stratejileri

Sonucu Takip Etme

Video Çekimlerinin İzlenmesi ve Değerlendirme

Eğitimin Kapanışı

Katılımcılar

Her katılımcıya ayrı ayrı uygulama yaptırıldığı için, toplam katılımcı sayısının 12-16 kişi arasında olması, eğitimin verimini artırarak hedefe ulaşılmasını sağlayacaktır.

Eğitim Süresi: 30 Saat / 5 Gün

İlgili Başlıklar
Son Eklenenler
Kategoriler
Pi Kalite Danışmanlık ve Bilişim Hizmetleri © 2015
İLETİŞİM
BLOG