0530 523 68 75
bilgi@pikalite.com
05.01.2016

Günümüzde organizasyonların; verimliliğin arttırılması, rekabet üstünlüğünün sağlanabilmesi için güçlü ve yetkinlikleri yüksek bir insan kaynağına sahip olması, yönetimde doğru stratejiler oluşturarak doğru insan kaynakları politikaları üretmesi gerekir. İnsan Kaynakları Uzmanlık eğitimleri; nitelikli insan kaynağı uzmanlarının yetiştirilmesi, aynı zamanda katılımcının gelişimini ve değerini artırarak İK alanında profesyonelleşmesini sağlayan konuları içermektedir.

 

Eğitimin İçeriği:

İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş ve  İnsan Kaynaklarının Stratejik Rolü 

Tanışma Aktivitesi

İnsan Kaynakları Uzmanı Olmak İçin Sahip Olunması Gereken Özellikler

İnsan Kaynaklarının Tarihçesi

Personel Yönetiminden İnsan Kaynaklarına Geçiş Yelpazesi

İnsan Kaynaklarının Temel İlkeleri

Değişen Dünyada İnsan Kaynaklarının Stratejik Rolü

Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması

İş Analizi  ve Gereklilik Nedenleri

İş Tanımları ve İş Gerekleri

İş Analizinde İzlenmesi Gereken Adımlar

İş Analizinde Bilgi Toplama Yöntemleri

İş Analizi Çıkarma Uygulaması

Personel Seçme ve İşe Alım Süreci

Şirketlerde İnsan Gücü İhtiyacını Belirleme

İşgücü Temin Kaynakları

İş İlanları Hazırlama

 Mülakat ve Mülakat Teknikleri 

 Mülakat Çeşitleri 

Yetkinlik Bazlı Mülakat

Grup Mülakatı

Stres Mülakatı

Mülakat Tuzakları

Mülakatlarda Beden Dili Değerlendirme

Mülakatlarda Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Notlar

Mülakat Sonrası Değerlendirme ve Analiz

Grup Mülakatı Uygulaması

Yetkinlik Bazlı Mülakat Uygulaması

Stres Mülakatı Uygulaması

Özgeçmiş Değerlendirilirken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Yetkinliklere Dayalı Eğitim ve Geliştirme 

Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Eğitimin Rolü

Eğitim Departmanlarının Yapılandırılması

Yetişkin Eğitimi

Oryantasyon Eğitimi

Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenme Süreci ve Yöntemler

Eğitim Planı ve Bütçesi

Eğitim Teknikleri

Eğitim Etkinliğinin Ölçümlenmesi

Eğitim Programı Planlama Aktivitesi

Etkin Sunum Teknikleri

Katılımcı Sunumları

Kariyer Yönetimi ve Geliştirme 

Kariyer ile İlgili Kavramlar

Kişinin Kendi Kariyer Hedefini Oluşturması

Kariyer Planlamadan Sorumlu Olan Kişi/Birimler

Kariyere Farklı Taraflar Açısından Bakış

Kariyer Danışmanlığı

Kariyer Geliştirme Programları ve Eğitim

Kariyer Haritaları

Kurumlarda Kariyer Planlaması Yapılmasının Faydaları

Performans Yönetimi ve Değerlendirmesi 

Performans Yönetimi Tanımı ve Önemi

Performans Yönetimi Süreçlerinin Basamaklandırılması

Performans Değerleme Modelleri

Değerlendirme Sürecinde Yapılan Hatalar

Geri Bildirim Görüşmeleri ve Önemi

Performans Değerlendirme Sonuçlarının Raporlanması ve Kullanıldığı Alanlar

Performans Değerlendirme Uygulaması

Ücret Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Puantaj Tablosu Hazırlama ve Yorumlama

Telafi, Fazla Çalışma ve Denkleştirme Süresi Hesaplamaları

Bordro Hazırlama

İşveren Maliyeti Hesaplama

Tazminat Ödenme Koşulları

Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama

Yıllık İzin Hesaplama

Uygulamalı Örnekler

Eğitim Süresi: 48 Saat / 8 Gün

İlgili Başlıklar
Son Eklenenler
Kategoriler
Pi Kalite Danışmanlık ve Bilişim Hizmetleri © 2015
İLETİŞİM
BLOG