0530 523 68 75
bilgi@pikalite.com
24.03.2017

ISO 12207 Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü

Yazılım geliştirme süreçlerinin belirlenmesi üzerine geliştirilmiş bir standart olan ISO 12207 Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü konusunda uzman personeli ile danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bu danışmanlık hizmeti ISO 12207 çalışması için yapılması gereken aşağıdaki şu süreçleri kapsamaktadır. 

 

Gereksinim Analizi Tanımlama

Tasarım

Kodlama

Doğrulama ve Sağlama

Kurulum

Bakım ve Destek

 

Gereksinim Analizi

Gerçekleştirilmesi planlanan projedeki kullanıcı sistem beklentileri tanımlanır. Analiz önce bir fizibilite çalışması gerektirebilir. Yazılımın servisleri, kısıtları ve hedefleri belirlenir. Kullanıcı gereksinimlerinin belirlenmesinde değişik yaklaşımlar kullanılabilir. Örneğin kullanıcıların bütün gereksinimlerini karşılamayan ancak düşük maliyetli bir çözüm ile bütün gereksinimlerin karşılandığı yüksek maliyetli bir çözüm karşılaştırılabilir.

 

Tanımlama

Gerçekleştirilecek sistemden beklenenlerin detaylı bir şekilde dokümante edilmesi. Yazılım projelerinde projenin amaçları 3 farklı kavram ile tanımlanır: İşlevsel Gereksinimler (Functional Requirements): Projeden elde edilecek son ürünün neler yapması gerektiği tanımlanır. Bu tanımlamalar için çeşitli sistem analizi ve tasarım yöntemleri kullanılır. Kalite Gereksinimleri (Quality Requirements): Sistemin ne yaptığı ile değil, nasıl yaptığı ile ilgili uygulama özellikleri mevcuttur. Bunlar hala kullanıcılara açık olan taraflardır. (Sistemin yanıt verme süresi, kullanım kolaylığı vb.) Kaynak Gereksinimleri (Resource Requirements): Kuruluşun sistem için ne kadar harcama yapmak istediğinin göstergesidir. Bu, sistemin tamamlanma süresi ile ters orantılıdır. 

 

Tasarım

Tanımlamaları bütünüyle karşılayan bir tasarımın hatları belirlenir. Tasarım iki aşamadır: Uygulamanın dış görünüşü ile ilgili dış tasarım veya kullanıcı arayüz tasarımı. Verilerin ve yazılım modüllerinin içsel olarak yapısallaştırıldığı fiziksel tasarım. 

 

Kodlama

C, C++, C# veya Java gibi seçilmiş bir programlama dili kullanılarak, uygulamanın kodlamasıdır. Hazır paket yazılımlar kullanılmış olsa bile, bu paket yazılımlarda yeni uygulamanın gerektirdiği değişikliklerin yapılması gerekebilir. 

 

Doğrulama & Sağlama

Yazılım o andaki uygulama için geliştirilmiş olsun veya olmasın, sistemin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığının testi gereklidir. Her safhanın sonunda yapılan test işlemine doğrulama (verification) denir. Projenin sonunda, müşteriye ürünü teslim etmeden önce yapılan test işlemine ise sağlama (validation) denir. 

 

Kurulum

Bazı sistem geliştiriciler, tasarımdan sonraki bütün proje sürecini gerçekleştirim olarak görmekte, bazıları ise sistem geliştirme bittikten sonraki kurulumu gerçekleştirim olarak görmektedir. İkinci durum, aynı zamanda veri dosyalarının ve sistem parametrelerinin belirlenmesi, kullanıcı kılavuzlarının yazılması ve yeni sistem kullanıcılarının eğitimini de içermektedir.  

 

Bakım & Destek 

Sistem kurulduktan sonra, oluşmuş hataların düzeltilmesi veya sistemdeki iyileştirmeler veya gelişmeler için devamlı bir bakım söz konusudur. Bakım ve destek aktiviteleri zaman zaman ayrı küçük yazılım projeleri gibi görülmelidir.  Bazı ortamlardaki yazılım geliştirme faaliyeti aslında bir bakım gibi değerlendirilebilir. 

Kaynak

Son Eklenenler
Kategoriler
Pi Kalite Danışmanlık ve Bilişim Hizmetleri © 2015
İLETİŞİM
BLOG