0530 523 68 75
bilgi@pikalite.com
30.10.2015

Bilgi teknolojileri hizmet yönetimi en iyi uygulamalarının ve yönetim süreçlerinin tanımlandığı ve açıklandığı ITIL (Information Technology Infrastructure Library – Bilgi Teknolojisi Altyapı Kütüphanesi) çalışmalarına dayanan standartlaştırma çalışmaları BS 15000 adı altında taslak bir standart olarak yayınlamıştır. Aralık 2005'te ISO tarafından iki parçadan oluşan uluslararası bir standart olarak ISO 20000 adı altında yayınlanmıştır.

İş dünyasının giderek Bilgi Teknolojilerine bağımlı hale gelmesi ve BT hizmetlerinin giderek karmaşık bir hal alması nedeniyle ITIL'e ve dolayısıyla ISO 20000'e ihtiyaç duyulmaktadır.

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Ailesi

ISO/IEC 20000-1 Hizmet Yönetim Sistemi Gereklilikleri

ISO/IEC 20000-2 Hizmet Yönetim Sistemini Uygulama Kılavuzu

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemini Kimler Alabilir

Bilgi teknolojisi hizmeti sunan (yazılım, donanım, internet, altyapı, teknik servis, veri tabanı, arşivleme, yedekleme vb) tüm bağımsız veya bir kuruluşun bünyesinde bulunan birimler bu standartta belgelendirme için başvurabilirler.

 ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Belgesinin Firmaya Katkıları

 • Artan hizmet kalitesi ve daha güvenir kurumsal destek
 • IT yeteneklerinin net olarak görülebilmesi
 • Var olan hizmetler hakkında daha net bir bilgi
 • Yeteneklerin doğru analizi ve iş tatmini ile daha motive çalışanlar
 • Müşteri ihtiyaçlarını doğru anlama ve doğru hizmet ve destek ile müşteri tatminin sağlanması
 • Hizmet süreçlerinde güvenlik, sürat ve erişilebilirlikte artış
 • BT yönetim ve işletim maliyetlerinin düşürülmesi
 • Etkin kaynak yönetimi ve kaynakların verimli kullanımı
 • İşlerin-problemlerin tekrar tekrar ele alınmasını engellenmesi
 • Gereksiz işlerin elimine edilmesi
 • BT hizmetlerinin erişilebilirliğinin artırılması
 • Müşteri, son kullanıcı ve iş ihtiyaçlarını karşılayan hizmetlerin sunulmasının garanti altına alınması
 • Hizmetlerin sunumunda yer alan kişilerin rol ve sorumlulukların belirlenmesi
 • BT ekiplerinin memnuniyetinin artması
 • Geçmiş deneyimlerden öğrenme sürecinin sağlanması
 • BT'nin müşteri ve iş kolları ile arasındaki iletişimin iyileştirilmesi, beklentilerin yönetilmesi

 

İlgili Başlıklar
Son Eklenenler
Kategoriler
Pi Kalite Danışmanlık ve Bilişim Hizmetleri © 2015
İLETİŞİM
BLOG