0530 523 68 75
bilgi@pikalite.com
30.10.2015

Günümüz ekonomisinde gittikçe artan belirsizlik işletmelerin sürdürülebilir rekabet gücünü derinden etkilemektedir. Hedeflere ulaşmada belirsizliğin yaratacağı olası risklerle baş etmek, hatta fırsatlara dönüştürme yeteneğini kazanmak için risk yönetimi kritik bir disiplin haline gelmiştir. 


Küresel ölçekte sıklıkla yaşanan krizler de şirketlerin sürdürülebilirliğini güvenceye almak amacıyla; risklerini sistematik ve disiplinli bir şekilde yönetmelerini gerektirir.

ISO 31000;2009, Kurumların hedeflerini gerçekleştirebilmesi için makul bir güvence sağlamak üzere, potansiyel risklerinin sistematik olarak değerlendirilmesi ve olası zararların etkisini azaltıcı yönde, verilere dayalı karar verilmesini sağlayan bir yönetim sistemi standardıdır. 

Risk Yönetimi; farklı birimlerde tespit edilen ve farklı etkileri olan ancak birbirini etkileyen risklerin, tutarlı ve kurum için en optimal şekilde yönetilmesi ve kurum genelinde ortak risk algısının oluşturulmasını sağlar. Risk yönetimi kurumlara aşağıdaki yararları sağlar;
 

 • Organizasyon birimlerinde sorumluluk yaratma
 • Açıklık ve şeffaflık kültürünü güçlendirme
 • Süreçlerin etkin bir şekilde ve önleyici yaklaşımla yönetilmesi
 • Farkındalığı arttırma
 • Etkin kaynak planlama
 • Yönetsel karar verme ve gözetim süreçlerini iyileştirme
 • Sürdürülebilir karlılığın sağlanması

ISO 31000 Risk Yönetim Sistemini Kimler Alabilir

Bütün kuruluşlar bir dereceye kadar risk yönetimi sağlarken, ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Standardı risk yönetimini etkili yapmak için uyulması şart olan bir takım ilkeleri belirler. ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Standardı kuruluşlara, amacı risk yönetim sürecini şirketin bütün yönetim, strateji ve planlamasıyla, idaresi, raporlama süreci, politikaları, değerleri ve kültürüyle bütünleştirmek olan bir çerçeve geliştirmesini, bu çerçeveyi yürürlüğe koyup sürekli olarak ilerletmesini tavsiye etmektedir

ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Belgesinin Firmaya Katkıları

 • Etkin risk yönetimi ile işletimsel etkinliğinizi arttırmak 
 • Zarar önleme konusunda gelişme kaydetmek 
 • Gelişmiş bir sağlık, güvenlik ve çevre yönetmelikleri anlayışı uygulamak   
 • Her tür zorluk karşısında işletmenizin esnekliğini arttırmak 
 • Fırsatları ve tehditleri belirlemek, değerlendirmek ve bunlar karşısında strateji belirlemek
 • Organizasyon birimlerinde sorumluluk yaratma
 • Açıklık ve şeffaflık kültürünü güçlendirme
 • Süreçlerin etkin bir şekilde ve önleyici yaklaşımla yönetilmesi
 • Farkındalığı arttırma
 • Etkin kaynak planlama
 • Yönetsel karar verme ve gözetim süreçlerini iyileştirme
 • Sürdürülebilir karlılığın sağlanması
İlgili Başlıklar
Son Eklenenler
Kategoriler
Pi Kalite Danışmanlık ve Bilişim Hizmetleri © 2015
İLETİŞİM
BLOG