0530 523 68 75
bilgi@pikalite.com
30.10.2015

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri Temel Eğitimi

Eğitimin Hedefi

ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri her geçen gün belgelendirme talebinin çığ gibi büyüdüğü bir standartlar serisinin genel adıdır.Bu standartlarda yer alan elementler firmanın her kademesi için uygulanabilir yaklaşımlar ortaya koymakta ve bu uygulamalar sonucunda oluşan verilerin ve belgelerin kayıt altına alınmasını talep etmektedir.Sonuçta oluşan dökümantasyon, firmanın üretim ya da hizmet proseslerini kararlı hale getirebilmesi için kullanılmakta ve bu yolla ürün ya da hizmet kalitesinin sürekli hale getirilmesi amaçlanmaktadır.Eğitim programı; ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri hakkında temel bilgileri vererek gerekli bilincin oluşmasına yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Eğitimin İçeriği

• ISO 9001:2015 Atıf Yapılan Standart ve/veya dökümanlar
• ISO 9001:2015 Terim ve Tarifler
• ISO 9000 Standartlarının Tarihi Gelişimi
• ISO 9001:2015 Temel Prensipleri
• ISO 9001:2015 Standard Maddelerinin Yorumlanması
• ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Şartları
• ISO 9001:2015 KYS'nin Gelişmesini Önleyecek Faktörler
• ISO 9001:2015 Proses Yaklaşımı
• ISO 9001:2015 Dökümantasyon Şartları
• ISO 9001:2015 Yönetim Sorumluluğu
• ISO 9001:2015 Kaynak Yönetimi
• ISO 9001:2015 Ürün Gerçekleştirme
• ISO 9001:2015 Ölçme Analiz ve İyileştirme

 

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri İç Denetçilik Eğitimi

Eğitimin Hedefi

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi içinde en önemli unsurlardan biri iç denetim mekanizmasıdır.Bu programda; kalite bilinci yükselmiş, ISO 9000 standardını ve kalite yönetim sistemini sistematik ve objektif olarak anlayan ve yorumlayabilen; denetim konularında gerekli bilgilerle donatılmış, kuruluş içinde etkin olarak denetim yapabilecek denetçiler yetiştirmek bu programın temel hedefi olarak belirlenmiştir.

Eğitimin İçeriği

• ISO 9001:2015 Atıf Yapılan Standart ve/veya dökümanlar

• ISO 9001:2015 Terim ve Tarifler

• ISO 9001:2015 Kalite Sitemleri ve Standartları

• ISO 9001:2015 Maddesel Analiz

• ISO 9001:2015 Denetim Amaçları ve Teknikleri

• ISO 9001:2015 Denetim Standartları

• ISO 9001:2015 Tetkik Kriterleri

• ISO 9001:2015 Denetim Tekniği

• ISO 9001:2015 Denetçi Özellikleri

• ISO 9001:2015 Görev ve Sorumluluklar

• ISO 9001:2015 Soru Listelerinin Hazırlanması

• ISO 9001:2015 Denetime Hazırlık

• ISO 9001:2015Denetimin Gerçekleştirilmesi

• ISO 9001:2015 Kapanış Toplantısı

 

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri Dokümantasyon Eğitimi

Eğitimin Hedefi

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi dökümantasyon yapısının algılanması, yorumlanması ve döküman hazırlama ile ilgili temel bilgilerin alınması suretiyle katılımcılara kalite yönetim sistemi dökümantas yonun hazırlanması konusunda temel becerileri kazandırmak.

Eğitimin İçeriği

• ISO 9001:2015 Atıf Ya pılan Standart ve/veya dökümanlar
• ISO 9001:2015Terim ve Tarifler
• ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Dökümantasyonuna Giriş
• ISO 9000 Kalite Sistemi Dökümantasyon Yapısı
• ISO 9001:2015 Kalite Sistem Dökümantasyonuna Hazırlık
• ISO 9001:2015 Kalite Sistemi Prosedürleri
• ISO 9001:2015 Prosedürde Bulunması Gereken Özellikler
• ISO 9001:2015 Prosedür Formatı
• ISO 9001:2015 İş Akış Şemaları
• ISO 9001:2015 Uygulama Çalışmaları
• ISO 9001:2015 Talimatlar
• ISO 9001:2015 Talimatlar Nasıl Oluşturulur
• ISO 9001:2015 Talimat Formatı
• ISO 9001:2015 Uygulama Çalışmaları
• ISO 9001:2015 Kayıtlar
• ISO 9001:2015 Kalite El Kitabı
• ISO 9001:2015 Kalite El Kitabında Bulunması Gereken Özellikler
• ISO 9001:2015 Kalite El Kitabı Hazırlama Süreci
• ISO 9001:2015 El Kitabı Türleri
• ISO 9001:2015 Kalite El Kitabı İçeriği
• ISO 9001:2015 Kalite El Kitabının Yazımında Dikkat Edilecek Hususlar
• ISO 9001:2015 Uygulama Çalışmaları
• ISO 9001:2015 Görev Tanımları Formatı

 

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri Baş Denetçilik Eğitimi

Eğitimin Amacı

Uluslararası tanınmış iyi uygulama tekniklerini, KYS ile uyumlu bir şekilde etkin bir tetkik gerçekleştirebilmek üzere gereken tecrübeyi kazanırsınız. Mevcut tetkik tecrübenizi ISO 9001:2015 ‘e emin bir şekilde geçirebilirsiniz ve en son değişiklikler hakkındaki bilgileririnizi pekiştirmenin yanı sıra işinizde sürekli iyileştirmeye katkı sağlamış olursunuz.

Etkili bir KYS tetkiki uygulamak için, ISO 9001:2015 ve ISO 19011 “yonetim sistemi tetkik rehberi” ile bağlantılı temel gereklilikleri kavrayabilirsiniz.

Adım –adım yaklaşımını kullanarak, tetkik sürecinin başından takibe kadar, rehberlik almış olursunuz. 5 gün içinde, bir yonetim sistemi tetkiki yönetebilmek için gereken tecrübe ve bilgiye sahip olursunuz. ISO 9001:2015 KYS tetkikinin amacını ve 3. Taraf belgelendirmenin faydasını anlatabilecek kadar bilgi edinirsiniz. Kuruluşunuzun tamamının performansını etkileyecek olan ve uygunluk sağlayan bir KYS tetkiki yapabilmek için gerekli planlama, gerçeklleştirme ve takip etme tecrübesini kazanmış olursunuz.

Kimler Katılmalı

ISO 9001:2015 KYS konusunda kuruluşunda tetkik ihtiyacı olan herkes.

İşinize Faydaları

 • Bu eğitimi tamamladığınızda;
  • Bir ISO 9001:2015 tetkikinin amacı ve faydasını belirtleyebilmek,
  • Bir tetkik başvurusunda, ISO 9001:2015 gerekliliklerini yorumlayabilmek,
  • Değer katan tetkik için,planlama, gerçekleştirme ve takip etme faaliyetleri,
  • Risk bazlı düşünme, liderlik ve proses yönetimi konularında tecrübe edinmek,
  • En son tetkikçi tekniklerini ve en uygun kullanımın ne olduğunu anlamak,
  • Süreçleri en son gerekliliklere göre yöneterek, paydaşlarınızın güvenini sağlamak,
  • IRCA belgelendirmesi eğitim gerekliliklerini öğrenmek,

  gibi konularda bilgi edinmiş olacaksınız.

Ön Gereklilikler                 

ISO 9001:2008 hakkında iyi bilgi sahibi olmuş olmanız ve KYS’ nin temel prensiplerini biliyor olmanız gerekmektedir. Eğer yok ise, şiddetle ISO 9001:2015 Gereklilikler Eğitimi’ni almanızı öneriyoruz. Bu aynı zamanda size, eğer daha önce bir iç tetkikçi veya baş tetkikçi eğitimine katıldıysanız veya bir iç tetkik veya tedarikçi tetkiki gerçekleştirdiyseniz yardımcı olacaktır.             

Diğer Önemli Bilgi

Bu eğitimin son gününde 2 saatlik bir sınav gerçekleştirilecektir. Bu sınavdan başarılı olmanız durumunda BAŞARI, başarılı olamamanız durumunda KATILIM sertifikası düzenlenecektir.

Eğitim süresi: 5 gün

İlgili Başlıklar
Son Eklenenler
Kategoriler
Pi Kalite Danışmanlık ve Bilişim Hizmetleri © 2015
İLETİŞİM
BLOG