0530 523 68 75
bilgi@pikalite.com
12.04.2017

TS ISO/IEC 25051 STANDARDI VE STANDARD KAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR

 

Standard Tam Adı: Yazılım mühendisliği – Sistem ve yazılım Kalite Gereksinimleri ve Değerlendirme (SQuarRE) – Kullanıma Hazır Yazılım Ürünü (RUSP) kalitesi için gereksinimler ve test talimatları

 

Standard Kapsamı: Bu standard, aşağıda belirtilen hususları kapsar:

 

  1. Kullanılmaya Hazır Yazılım Ürünleri (Ready to Use Software Product (RUSP), bundan sonra RUSP olarak anılacaktır) için kalite gereksinimleri,
  2. RUSP ürünleri için testlerin yapılabilmesi amacıyla gerekli test dokümantasyonu gereksinimleri (bu madde test planlarını, test açıklamalarını ve test sonuçlarını da kapsar),
  3. RUSP ürünleri için uyumluluk değerlendirme yönergeleri (Bu madde ürünün emniyet ve iş-kritikliği ile ilgili sağlaması gereken önerileri de içerir).

 

Standard Kapsamında Yapılacak Çalışmalar: Bu standard öncelikle bir ürün standardı olup yazılım ürününün belgelendirilmesi söz konusudur. Yazılım ürününün belgelendirilmesi için öncelikle ürünün sistematik bir yazılım yaşam döngüsü kapsamında geliştirilmiş olması beklenmektedir. Söz konusu ürün hazırlandıktan sonra, ürünün standardın Madde 5.1’ine göre hazırlanmış “Ürün Açıklaması Dokümanı” ve yine standardın Madde 5.2’sine göre hazırlanmış “Kullanıcı Dokümanı”nın oluşturulması gerekmektedir. Bu dokümanlar TSE tarafından firmada yerinde yapılacak ürün tetkiklerinde değerlendirme kanıtı olarak kullanılacaktır. Bu dokümanlara ilave olarak yazılımın test aşamasında kullanılmak üzere Fonksiyonel Test Dokümantasyonunun da hazırlanması ve ilgili test laboratuvarına teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Belgelendirme Süreci: ISO 25051 standardı kapsamında yapılacak tetkikler iki aşamada yapılmaktadır. Bunlardan ilki, ürünün geliştirilmesinden ve yukarıda bahsedilen Standardın Madde 5.1 ve Madde 5.2 ye göre hazırlanmış dokümantasyonu hazırlandıktan sonra TSE tarafından firma/kuruluş bünyesinde gerçekleştirilmektedir. Bu tetkikin olumlu sonuçlanması durumunda test aşamasına geçilir. Test aşaması, TSE tarafından akredite edilmiş TUBİTAK BİLGEM YTKDM laboratuvarında gerçekleştirilir. Söz konusu testlerde, temel olarak ürünün fonksiyonel testleri yapılır, geliştirici tarafından hazırlanan Test Dokümantasyonu ile tutarlılıkları izlenir. Her iki tetkikte de başarılı olan ürün belgelendirmeye hak kazanır.

İlgili Başlıklar
Son Eklenenler
Kategoriler
Pi Kalite Danışmanlık ve Bilişim Hizmetleri © 2015
İLETİŞİM
BLOG